O podjetju
NAŠA DEJAVNOST
1. Obnovljivi viri energije

Fotovoltaika (sončne elektrarne) - omrežni, hibridni in samostojni sistemi, fototermika (ogrevanje vode s pomočjo solarnih kolektorjev), vetrne elektrarne, geotermika in toplotne črpalke, skrb za zdravo in čisto okolje, energetsko učinkovita obnova objektov, svetovanje, enžiniring, izdelava strokovnih projektov in študij, dobava opreme, inštalacije, izdelava dokumentacije, vzdrževanje, čiščenje in servis, monitoring, podpora po zaključeni investiciji

 

2. Optimizacija poslovnih procesov

Poslovno svetovanje s ciljem izboljšanja finančne uspešnosti poslovanja
Optimizacija poslovnih procesov
Izobraževanje, usposabljanje, promocija

 

3. Upravljanje in vzdrževanje

Upravljanje, vzdrževanje, servisiranje sončnih elektrarn
Čiščenje sončnih elektrarn
Oprema in čistilna sredstva
Elektroinštalacije
Izvajanje meritev elektroinštalacij


In to je šele začetek …

 

NAŠA VIZIJA

Naš pogled v prihodnost je svetel, odprt, radoveden, prijazen in sončen.
Smo uspešna ekspertna skupina na treh ključnih področjih:
-    Obnovljivi viri energije
-    Optimizacija poslovnih procesov
-    Upravljanje in vzdrževanje
Smo strokovna avtoriteta in pomemben deležnik v slovenskem prostoru.
Razvijamo mednarodna partnerstva.
Veselimo se novih poslovnih priložnosti, ki jih bo prinesla prihodnost. Izkoristili jih bomo.
Postavljamo si nove izzive. Med njimi bo nekoč postavitev lastnega manjšega proizvodnega podjetja.
Svoj uspeh delimo in bomo delili z zaposlenimi, z našimi poslovnimi partnerji in okoljem.
Svoje znanje prenašamo naprej. Igramo izključno fair-play.
Prostovoljno in nepridobitno smo aktivni na področju podpore avtizmu.

 

NAŠE POSLANSTVO

Delamo dobro. Delamo Dobro.
S svojo strokovnostjo, predanostjo in znanjem želimo na področjih našega delovanja narediti nekaj dobrega zase, za zaposlene, za poslovne partnerje, za naše družine in naše okolje.
Naše poslanstvo je izboljšanje in napredek.
-    Izboljšanje učinkovitosti rabe energije
-    Izboljšanje finančne varnosti, osebne in poslovne
-    Izboljšanje učinkovitosti poslovnih procesov
-    Izboljšanje kakovosti življenja

 

NAŠE VREDNOTE

Naše vrednote so:
-    Poštenje
-    Odgovornost
-    Znanje
-    Varnost
-    Natančnost, točnost in kakovost
-    Fair-play
-    Pozitivna naravnanost
-    Zadovoljstvo zaposlenih, lastnikov, partnerjev in okolja

NAŠA STRATEGIJA

Naša strategija je razvoj, trdo delo, stalen napredek, strokovna in osebna rast.
 

.