Sončne elektrarneSončne elektrarne

ZAHTEVATE PROFESIONALNOST IN KAKOVOST?Imate vizijo.
Vlagate v prihodnost.
Pričakujete profesionalno storitev.
Cenite osebni pristop in individualno rešitev posebej za vas.
Zahtevate jasnost, odprtost, kakovost in doslednost.
Želite vse informacije, strokovno in tehnično podporo.
Zahtevate jasno ekonomsko računico.
Pričakujete privlačen donos.

 

STE NA PRAVEM NASLOVU.

SONEL.  Za najboljše.

  
 

Aktualno


 

aktualno

13.8. 2014 ZELO SLABA NOVICA

UKINITEV MOŽNOSTI DOPOLNILNE DEJAVNOSTI ZA SONČNE ELEKTRARNE - povzeto po ZSFV

 

Ali sončne elektrarne na kmetijah niso več zaželene?
 
13. avgust 2014 – Ta teden je v veljavo stopila nova Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, ki ukinja proizvodnjo električne energije iz sončnega vira kot eno izmed dovoljenih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji!
 
Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje so se odločili, da prevetrijo nabor dovoljenih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, s katerimi se lahko ukvarjajo kmetje. Tako so črtali možnost proizvodnje električne energije iz vseh obnovljivih virov razen lesne biomase, gnoja, gnojevke in rastlinskega substrata. Z uveljavitvijo navedenih sprememb niso imeli namena doseči kakšen konkreten cilj, niti izvajati vnaprej zastavljeno politiko razvoja kmetijstva, obnovljivih virov ali kakršnokoli drugo politiko. Želeli so le, da bodo dopolnilne dejavnosti neposredno povezane z osnovno dejavnostjo kmetije. Kakor da kmetije ne potrebujejo sonca ali vsaj električne energije.
 
In rezultat? Kmetje, ki imajo na površinah objektov za kmetijsko dejavnost postavljene sončne elektrarne, se bodo morali, po preteku prehodnega obdobja, registrirati kot proizvajalci električne energije ali imeti status samostojnega podjetnika ali nemara celo odpreti lasten d.o.o. In potem? Je kdorkoli poleg gore administrativnih ovir, dodatnih stroškov in raznovrstnih zakonskih obveznostih razmišljal tudi o dodatnih prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje? Ali pa druga skrajnost. Bodo starejši kmetje zaradi vpisa v register proizvajalcev električne energije po že znanem scenariju, ki so ga pripravili na Ministrstvu za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti
izgubili pokojnino? No, to ni večproblem, s katerim bi se ukvarjali na kmetijskem ministrstvu.
 
Nedavno sprejeta uredba je žal le ena od serije podzakonskih aktov, ki sistematično krnijo zmožnost Slovenije za doseganje okoljskih ciljev, katerim smo se zavezali na evropskem nivoju. Prav tako se z njimi veča možnost energetske in posledično finančne odvisnost. Pričujoča uredba povzroča ciljnim deležnikomškodo, ki močno presega morebitne koristi na drugih področjih, zato ocenjujemo uredbo za družbenoškodljivo.

1.7. 2014 TRI DOBRE NOVICE

PRVA DOBRA NOVICA: NOVE DEKLARACIJE ŽE PRIHAJAJO

 

Naše najstarejše sončne elektrarne so že prejele novo (obnovljeno) deklaracijo. V sklopu servisov preverimo, kdaj vaša deklaracija poteče in po potrebi skupaj pripravimo vlogo za obnovitev. Letos poteče deklaracija elektrarnam, ki so bile zgrajene 2007, 2008 in 2009, ker so prejele deklaracije tekom leta 2009.
Vlogo je na JARSE potrebno oddati največ dva meseca in najmanj en mesec pred potekom. Ko prejmete deklaracijo, je to vse, Borzena ni potrebno dodatno obveščati.
Podrobnejše informacije na:

http://www.agen-rs.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=29&id_informacija=1122

 

DRUGA DOBRA NOVICA: ČIŠČENJE SE IZPLAČA.

S čiščenjem sončnih elektrarn dosegamo odlične rezultate. Pri tem ugotavljamo, da se moduli višjega kakovostnega razreda lažje očistijo in tudi v osnovi manj umažejo, zaradi premaza iz nanodelcev. Seveda niso vse elektrarne tako umazane, da bi čiščenje potrebovale. Prilagam pa sliko, kjer vas bo umazanija res presenetila. V takem primeru so donosi lahko tudi do 20% nižji od optimalnih. Še enkrat pa odsvetujemo čiščenje z neprofesionalnim orodjem in sredstvi, ki lahko na modulih povzročijo več škode kot koristi. Prav tako je škodljivo čiščenje z navadno vodo, ker na modulih ostane vodni kamen, ki se potem dobesedno vžge na stekleno površino.

 

Umazani moduli
Primer zelo umazanih modulov, ©SONEL

 

TRETJA DOBRA NOVICA: KAR JE DOBRO, JE DOBRO.

Tudi v novem predstavitvenem gradivu švicarskega podjetja SolarMax je skica MFE VITKO na naslovni strani brošure za razsmernike MT. Kar je dobro, je pač dobro :-)

 


Skica MFE VITKO na naslovni strani prospekta SolarMax, ©Sputnik Engineering

 

  
 


 

Prelistajte zanimivo knjižico, iz katere se lahko marsikaj naučijo tako odrasli kot otroci.

Naše brezplačne publikacije lahko preprosto naročite tukaj: